Wichura

77 tekstów – auto­rem jest Wichu­ra.

***

przyjdź ciszo
bezgłośny wielorybie
połknij uliczny szum
i wszędo­byl­ski zgiełk
połknij decybele
a na­wet sze­lest słów
i mnie połknij też

amen 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 lipca 2016, 16:41

Miałam w życiu szczęście spot­kać kil­ko­ro wy­bit­nych ludzi... Żad­ne z nich nie roz­da­je autog­rafów, nie jest pi­sarzem, piosen­karzem ani ak­to­rem. Po­lity­kiem tym bar­dziej. Oni na­wet nie zdają so­bie spra­wy ze swo­jej wielkości. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 marca 2015, 11:57

W sieci co­raz więcej jest miej­sc, gdzie ludzie próbują zabłysnąć... bełko­tem, kiczem lub chamstwem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 marca 2015, 19:52

Sa­mi so­bie jes­teśmy zgry­zotą i uko­je­niem, tru­cizną i antidotum... 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 2 marca 2015, 22:18

Nie górno­lot­ne myśli, lecz te wydłuba­ne z ziemi, po której idziemy, co­kol­wiek są warte. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 lutego 2015, 11:15

Życie tłam­si, śmierć wyzwala. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 lutego 2015, 00:03

Jes­teśmy społeczeństwem, które drażni każda jed­nos­tka wyróżniająca się z tła... Trze­ba zbić, stłam­sić, zrównać z resztą, jak gwóźdź, który wystaje. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 lutego 2015, 23:06

Nic tak nie ob­naża jak pieniądz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 lutego 2015, 22:43

Os­ta­tecznie można i dry­fowac, wy­god­nie niegod­nie, zaw­sze gdzieś sie dopłynie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 lutego 2015, 21:59

Wielu ocze­kuje zbyt wiele od życia, ale sa też ta­cy, którzy pragną aż żyć. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 lutego 2015, 20:52

Wichura

Wichura

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność